bn20sei20havforsk

Havforskningsinstituttet i Bergen ønsker sendt prøver av seiyngelen som ligger død på bunnen av Brunsvika.Torsdag ble det dykket og samlet inn sei av størrelse de ønsket i Bergen.På bildet ser vi at alle har et stygt sår på siden,noe som kan være fiskesykdommen vibriose.Denne ble påvist også her i 70 og 80 årene f.å.h. Resultatene er ventet om en uke. (boa)

bn20sei20havforsk