mase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For denne måsen fikk nok hekketiden en litt brå slutt. Måsene som hekket på brygga ute på Meldalsholmen ble en dag møtt av en netting som var hengt opp foran hekkeplassene deres. Det er nok eieren av brygga som har sett seg lei av alt skrålet. Stakkaren som henger i nettet var vel kanskje svaksynt og skulle hatt briller slik at han ikke havnet i nettingen. Nå henger han der til advarsel til de andre fuglene, det blir nok ikke noe mer hekking her nei. (RN)