straum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To svære lyskastere står på full guffe hele døgnet ved kirka, og glasset er knust i den nærmest Langveien. Unødvendig å bruke strøm midt på dagen ,og vi har gitt beskjed til kommunen om det knuste glasset.