gje_lRaskt oppsatt Det gikk fort å sette opp støyskjerm for boligdelen til entrepenøren som arbeider med tunnelen Ikke før betongsokkelen var ferdig, er også skjemen på plass.

 

gje_s
Slik blir hele boligbrakkeriggen støyisolert fra trafikk og Harley Davidson-bråk og risting.