kabel_lViste sambandskabler

 

 

Denne betongklossen ligger ute ved pumpestasjonen i Karihola. Det er en kabelanviser som ble satt opp over grøften der tyske sambandskabler ble gravd ned under krigen. Oppe på toppen kunne det anvises retning på kablene, eller hvor mange som krysset nede i bakken. Det var mange slike over hele Kariholaområdet før, men de er forsvunnet etter hvert.

kabel_s

 

 Krysset på toppen viser at to felttelefonkabler krysser under en slik anviser. De var oppsat for at det skulle bli lettere å finne installasjonene i bakken ved en eventuell feil.