frid_lSikkel i stan fær bil?

 

 

Står det dårlig til med lensmainnsetaten på Bruhagjin? Faktisk kommer det inn bilder fra våre lesere som viser at "lænsmainn e borti bin fær å sjå på sikkel"! Da skal det bli meg et liv på veien på Averøya, når nå "marja" blir erstattet med DBS-sykler. Regner med at våre mange og trofaste lesere og råkjørere på øya vestom Brunsvika får med seg dette.

frid_s
                            Skal nå lænsmainn sykle etter alle råkjørere på Averøya?