vann_lGraving i Stortuveien Det forgår graving overalt her i området. I Stortuveien er det merket lekkasje, og Olav Alvheims mannskaper har jobben her. Det var visst verre enn før antatt, slik at også avløpsledningene må skiftes ut.

 

vann_overs
Det er til 6 boliger i Stortuveien arbeidet dreier seg om.
vann_alv_folk
Alf Erling Skar (t.v)og Christopher Engvik hos Alvheim sier ledningen her var galvaniserte stålrør og lekker på flere plasser. Også kloakkrør av sement har fått nok og må skiftes ut .
vcann_lkk_ror
Slik var det mange plasser da ledningene ble gravd fra. Mange liter i døgnet dette.

 

vann_tele
I samme grøft sitter Per Ottar Glærum(t.v) og Per Olav Rønnestad fra Relacom i et godt gammeldags "Televerkstelt" og skjøter en avrevet telefonkabel.