skilt_lNye regler for parkering

 

 

I det siste er det kommet nye bestemmelser om parkering og kjøring ved badeland. Skiltene er ferske, og mange kjører og parkerer feil av 40 år gammel vane. Vær oppmerksom på at det er tildels store endringer i parkometer og kjøremønster.
skilt_motir
Her er det nå kun motorsykler som har lov å parkere.

 

skilt_plass

 

På plassen foran inngang er det plass for invalidebiler.

 

skilt_bakke
Opp denne bakken er det kun invalidebil, syklende og gående som nå har mulighet å ferdes.