ned

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette var greit. Kommunen har lagt nye vann og avløpsrør ned under Viadukten. I samme slengen lages det en fin spaservei ned til Kranaveien, noe som var bra påkommet. All ære til rette vedkommende som fikk til dette.(4.11)