fra_lTrangt i Brunsvikveien

 

 

Den store brygga i Brunsvikbukta er under stadig restaurering.Det er litt av en oppgave å renovere denne store bygningsmassen som har stått der fra andre del av 1800 tallet. Problemet kan være når det skal transporteres tyngre gods utover. Veien er smal,og ikke beregnet for så tung vekt, men det vil da helst gå bra. Å transportere betong sjøveien, hadde blitt nærmest en Organisajon Todt-affære, godt kjent i Brunsvika 1940-1945. 

fra_bakk

 

Her har mang en transport hatt hjertet i halsen, både når det gjelder bredde og akseltrykk.Ikke minst må ledningene som går over veien også tas med nåt det kjøres her.

 

fra_sem
Vikan Betong og sjåfør Ole Fjellingsdal leverer ferdigbetong til gulvet i brygga til Frank Karlsen. Å begynne å håndblande 3,5 kubikk gjorde vel ikke tyskerne heller. Karlsens nabo rett bortenfor blander med hånd 10 kubikkog drar seg skjev på 50 kg`s bøtter. Naboen er ikke ansatt i Todt, men noe som ligner og er like effektiv. (he)