rens_lTidlig på morgenen Ved 08 tiden på julaften måtte kommunens mannskaper ute i avløpssileanlegget i Karihola. Noe var gått tett, og 3 mann med spylebil og det hele måtte utover.
rens_s
Pella Halvorsen (t.v) og Kjetil Rødsand med spyleutstyr på julaften morgen i Karihola.

 

rens_karra
Tidlig opp på arbeid med avløpsanlegget. Fra venstre Johan Mokkelbost. Per Arnt Halvorsen og Kjetil Røsand fra vedlikeholdsavdelingen i kommunen. Jobben gikk greit.