bra_lKjekt å vite hvor....

 

 

Med forbehold at ikke brannsjefen tar dette ille opp, går vi litt forbyggende avdeling der i gården i forkjøpet og opplyser om at det finnes en brannslange for folk flest i Mellemverftet. Bygningen har røykvarslere rett til utrykkingsavdelingen på brannstasjonen, men det kan hende at folk kommer først forbi ved et eventuelt branntilløp.Det er stor gangtrafikk gjennom området hele døgnet. 
bra_s

For all del rull ut slangen før vannkranen skrues på. Slangen finnes her i et treskap.