sikres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har i noen tid vært arbeidet med brannsikring av fiskeværet Grip. Riksantikvaren, Kristiansund kommune med flere har i spleiselag finansiert montering av brannvarslingsanlegg og thermokamera med mere der ute. Anlegget  monteres ferdig i november. I løpet av nærmeste framtid vil det bli montert mottakerutstyr på alarmsentralen i byen. Det vil bli gitt nødvendig opplæring for brukere av dette utstyret og etablert rutiner for reaksjon når alarm går. Det vil etter hvert også bli klarlagt hvordan brannvernet i Kristiansund skal komme til Grip for å slokke hvis det blir behov. Tiltaket er et stort løft for sikring av dette unike fiskeværet.(26.nov)