red_liteHar base i Hollendergata

 

 

NSSR, eller Redningsselskapet har i alle år hatt base i Kristiansund. Selskapet ble opprettet i 1893, og har skøyter utplassert på alle strategiske steder på kysten.I dag går det an å tegne seg som medlem i selskapet, noe som kan innebære store fordeler for blandt annet småbåteiere. Ikke alle er klar over dette, men NSSR har faktisk 50.000 medlemmer. Et slikt medlemskap kan være støttemedlem, medlemskap i Kystpatruljen eller totalt medlemskap. Her innebærer det at du blir slept i land, eller får hjelp av dykker som er ombord. Like selvfølgelig som redningsvest , skulle alle båteiere her i byen vært medlem her.
rred_kran
Skøyta "Det norske Veritas" er stasjonert her i byen nå. Tilkomst til skøyta er fra Hollendergaten og telefonnummeret kan alle merke seg: 916 79 625. I tillegg kan selvsagt assistanse av skøyta nåes gjennom tlf 112 politiet og kystradiostasjoner.
red_fred
Fred Hansen er skipper på "Det norske Veritas". Her på brua med det mest avanserte navigasjonsystem. Et medlemskap hos oss kan medføre store fordeler som innsleping, dykkerhjelp eller hjelp med å skaffe deler. NSSR har et samarbeid med Falck også, sier Hansen til BN. http://www.redningsselskapet.no/nssr/
red_1912
Redningsselskapet har reddet 6000 mennesker og assistert over 500.000 siden oppstarten i 1893. Her taler artikkelen for seg selv i Romsdalsposten 1. januar 1912.