sprenger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har vært stille i steinbruddet i skjæringen til tunnelen ute på Hagelinen en tid. Trolig er det gått 3 uker siden siste salve. Etter det vi forstår er det HMS avgjørelse som ligger bak grunnet svære mengder søppel over bergformasjonen og gass som siver ut fra fyllingen. Der sies også at det er litt disputt om entreprisen vedrørende oppgjør for dette merarbeidet. Trolig er også andre entrepenører med tyngere utstyr  på vei inn i arbeidet med sprengningsarbeidene. På Averøysiden går imidlertid arbeidet som planlagt.( 2. nov)