grus_lDa ble det skikk på banen.. På torsdag kom en traktor med en "grusfresegrind" og tok vekk ujevnhetene på banen bak Coop-Prix mellom Fredriciaveien og Kokkolaveien. Vi sender takk til de som fikk ideen her.
grus_s
Dette ble da fint. Banen er endel brukt av barn og ungdommer i strøket.