gru_lBenker uitsatt i området

Personalet ved Idrettsanleggene i Dalen holder på å legge ny grus på spaserveiene i Folkeparken. Veien er også gjort mer tilgjengelig for handikapede enkelte steder.

gru_even
Even Grønvik(t.v) og Olav Thingnæs holdt på her. Veiene er mye brukt i dette fine området.

 

gru_benk
Skikkelige heltre-benker er også utsatt på flere plasser "oppi hauan" Her var det da flott utsikt.