mai_lMange markerte dagen

 

 

Riktig mange hadde funnet frem flaggene til markeringen av kapitulasjonen i 1945. Dette er en helt spesiell dag i Norge, som på mange måter overgår 17. mai og unionsoppløsningen. Det var en gledens dag, men tilbake kunne en se at 81 kristiansundere hadde satt livet til i den forferdeligste krig som noen gang har funnet sted.

mai_tele

 

Orginaldokumentet som tikket inn til hjemmestyrkene adressert til Dr. Kristensen som var leder for sivilorganisasjonen her i byen under krigen. Det er datert 8. mai 1945.

 

mai_radio

 

Rett etter freden møtte kristiansundere opp utenfor politikammeret i Festiveteten for å få fatt på radioene som tyskerne hadde konfiskert i løpet av krigstiden.

 

mai_tysk
Tyskerne kom tilbake de, men da som turister for å vise koner og barn hvor de var stasjonert under krigen. Her er de og ser på stillingene sine på Skjærtangen på Innlandet i 1971.