banen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da har kommunen måtte gå til det skritt å skilte at det er forbudt å tømme hageavfall og søppel bak reperbanen. Det opplyses fra Hagelin at det ikke er helt gratis å tømme slikt avfall , men nesten gratis: 50 øre pr. kilo koster det uten minsteavgift i det hele tatt, det er heller ikke merverdiavgift, sier Terje Sund i innveiingsbua til Brunsvikanytt. (Foto: Roger Naas 11.10)