kir_lHærverk på nytt

 

 

Slik er det når noen bare får holde på slik gang etter gang. Hærverket på lysene utenfor kirka vår har nok en gang funnet sted. Vi vet snart ikke hvor mange ganger dette har skjedd. Det hjelper ikke å skrive om det heller; et slags tukthus a la Rendsburg har har kanskje vært på sin plass.
kir_s

 Nok en gang har noen kujoner knust et av lysene ved kirka vår i Langveien.