fork_lIkke særlig bra reklame det her Det stanker tidvis fælt rundt det berømmelige bygget til Midt-Norsk For A/L i Vågen. Mange lurer på om det foregår noe for å fjerne dette fra miljøet med fiskerestaurant og gjestehavn, eller om det blir som før. Dette går da ikke an lengere.

 

fork_maas
Noen måser drar på noe råtten fisk rett utenfor dette nå forhatte og stinkende bygget.

 

fork_hus
Ingen by ville ha hatt dette  dette i sin innfallsport ved gjestehavn og restauranter.