klae_lVed Bunnpris

 

 

UFF Norge, som står for utenlandshjelp fra folk til folk, har satt opp en kontainer for brukte klær ved Bunnpris. UFFs overskudd blir brukt i utviklingsland til å skaffe drikkevann, utdannelse, mat, klær og hjelp ellers. Foreningen ble stiftet i 1979.

 

klae_s
Her kan rent tøy som for eksempel har blitt for lite legges.