tele_lNoen få hus

 

 

Det er  stille på telefonen i noen hus i Kokkolaveien tirsdag formiddag. En kabel ble slitt under graving av grøft til de nye strømkablene i Brinchmannsveien.

 

tele__kab

 

Summetonen forsvant i og med dette. Feilen er varslet , og få abbonenter er berørt.

 

tele_folk
Her legges kabler, og snart er luftspennet og trestolper historie.