omv_lDet blir omvisning

 

 

 

omv_s

 

Søndag 17. juni inviterer Rv. 64 Atlanterhavstunnelen til åpen dag på anlegget.

 

Prosjektleder Halgeir Brudeseth sier at bakgrunnen for den åpne dagen er å gi publikum innsyn i anleggsarbeidet, og at slike arrangement bidrar til å tilfredsstille et stort informasjonsbehov blant folk flest.

 

- Sett på denne bakgrunn og den siste tids mediefokusering omkring tunnelbygging og sikkerheten i ferdige tunneler, tror jeg en slik dag kan være nyttig. Mange lurer nok også på hvordan vi rent teknisk planlegger og bygger tunneler, og hvilke typer maskinelt utstyr som brukes. Det har vært stilt flere spørsmål omkring tilførselsvegene til tunnelen, både fra Averøy og Kristiansund. For egen del er det jo litt greit at vi også viser ansikt og hvem vi er, slik at folk kan få anledning til å treffe oss andre steder enn bare i avisspaltene, sier Halgeir Brudeseth.

 

Dagen starter klokken 12.00 på Øksenvågen på Averøy, og fortsetter på Hagelin i Kristiansund fra kl. 16.00

 

- Vi skal holde på frem til kl.19.00 søndag. Vi kjører guidede turer ned i tunnelen og fram til stuff på begge sider. I brakkeriggen på begge sider vil det være en enkel informasjonsstand med noe informasjonsmateriell.  Jeg regner med at vi skal kunne være i stand til å svare på spørsmålene som måtte komme, sier Brudeseth.

 

Fremdrifta er god. Fra Averøy var det pr. 7. juni (sist torsdag) sprengt 733 meter tunnel. Her drives det nå i gjennomsnitt ca to salver pr. dag, eller rundt 10 meter tunnel daglig. Det er ingen spesielle restriksjoner på anleggsdrifta. Fjellet er godt, og det er så godt som ingen innlekkasje.

 

Fra Kristiansund er det sprengt 112 meter tunnel, og her drives det i gjennomsnitt ca. en salve pr. dag, eller 5 meter tunnel daglig. Det er gjort noen inspeksjoner forbi det gamle avfallsdeponiet. På Kristiansundsida har ikke enpreprenøren lov til å sprenge mellom klokken 22.00 og 06.00 de første 850 meterne fra påhugg på grunn av nærhet til bebyggelsen.

 

Halgeir Brudeseth forteller videre at telefonvarslinga til nærområdet fungerer som forutsatt.

- Men, sier han, de som ikke ønsker å bli ringt opp kan melde seg av selv ved å høre på hele telefonbeskjeden og så trykke ”1” på telefontastauret.
 

Atlanterhavstunnelen ringer før de sprenger

Atlanterhavstunnelen har tatt i bruk, som det første utbyggingsprosjektet i Statens vegvesen, et internettbasert varslingssystem for telefonvarsling til naboer. Varslingssystemet er et verktøy for massedistribusjon av lydmeldinger til stasjonære eller mobile telefoner. I tillegg har systemet en integrert SMS-modul. Atlanterhavstunnelen vil gå under boligområdet, og overdekningen vil på enkelte deler være noe lav. Selv om ikke rystelsene ved sprengning er farlige, vil de likevel kunne oppleves som ubehagelig for mange. For å imøtekomme ønskene om god varsling og bidra til at rystelsene ikke skal komme overraskende på beboerne, har vi etablert dette tilbudet.Kort tid før salven smeller vil beboerne i området Karihola, Brekkaberget, Hagelin og Knudtzondalen og naboer til anlegget på Averøy bli ringt opp på fasttelefon, mobiltelefon eller med tekstmelding få beskjed om at rystelser vil oppstå som følge av sprengning. Systemet har en integrert kartmodul med geografisk kodet adressedatabase over alle registrerte fasttelefon og mobiltelefoner. Via søk i kartfunksjonen markeres et geografisk område, og alle registrerte og aktuelle telefonnummer blir registrert.Forutsigbarhet er et kjerneord for beboerne. Vi kan legge inn faste meldinger i opp til en uke frem i tid. Det betyr at vi kan legge inn alle planlagte sprengninger på angitt tidspunkt til alle registrerte mottakere. Systemet ordner resten. Vi er klar over at det kan være beboere som ikke føler behov for denne servicen eller som av andre årsaker ikke ønsker å bli varslet. Da er de bare å gå inn databasen å stryke dette nummeret.Mottakerne kan respondere på talemeldingen ved hjelp av et tastetrykk på telefonen sin, slik at prosjektet får beskjed om meldingen er mottatt. Dersom mottaker ikke er tilstede når de blir ringer opp, kan vedkommende ringe tilbake for å få avspilt beskjeden på nytt. Systemet har også en konfigurasjonsprofil som på forhånd bestemmer hvor mange ganger systemet skal ringe hvis anropet ikke blir besvart, og hvor lang tid det skal gå gjennom hvert nytt oppkall.- Anvendelsesområdene for systemet er mange. Det vil også bli benyttet internt ved f. eks ulykker på prosjektet når det er behov for mannskapsinnkalling. Det er første gang at vegvesenet tar i bruk dette systemet i et utbyggingsprosjekt. Jeg har veldig stor tro på at systemet vil fungere godt og at tjenesten vil bli godt mottatt av beboerne.