j_mte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om lag 100 personer fra boligområdet rundt innslaget til Atlanterhavstunnelen ved Hagelin hadde møtt opp for å høre informasjon om anlegget fra entrepenør, Statens Vegvesen, Mesta og bompengeselskap hva som nå kommer til å skje framover.Folk fikk spørre, og var litt redd dette skulle bli som Freifjord-sambandet og lys/plater der. Ellers var folk engstelige for rystelser ved sprengning, men faktisk går det snart å få info på mobil eller telefon 10 minutter før, opplyste informasjonssjef i Vegvesenet  avdeling Midt , Wiggo Kanck til forsamlingen. Det legges opp til fortløpende informasjon om tunnel-framdrift og annet vedrørende dette på Vegvesenets hjemmeside som vi har lagt inn. (Link på venstre side). Der finnes all info om dette anlegget.
Forøvrig blir det bompengeinnkreving med bemannet stasjon i Øksenvågen der også passasjerer må betale, sa Jon Harry Kvarshaug som orienterte litt om dette. Når  35-37 prosent er beregnet som passasjerer, blir det alt for stort tap bare å betale for bil, sa han. Dessuten hadde man en stortingsproposisjon å forholde seg til for i det hele tatt få finansiering i orden, sa han. (28.9)

j_kank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiggo Kanck som er informassjonsjef i Statens Vegvesen region Midt, er faktisk fra Tors vei, et steinkast unna tunnelåpningen. Han lovte å komme med alle relevante nyheter i anleggsperioden. Han henviste ellers til hjemmesidene til vegvesenet.

j_kart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Her kommer tunnelen under Karihola. Utbygger vil forhåndsundersøke og holde hus 50 meter unna under oppsikt vedrørende sprekkdannelser. Eller er det satt restriksjoner på sprengning om natten til tunnelen er forbi bebyggelsen under Karihola.