bn_smoke_liteLeilighet full av røyk

 

 

Vanlige ioniske røyvarslere virker ikke ved ulmebrann. Selv om slik røyk velter inn i en leilighet , forblir røykvarseleren gjerne taus. I en leilighet ble det forleden ulmebrann i et håndkle over en lampe, der røyken fylte alle rom. Røykvarseleren var taus.

bn_h_k_bruk

Dette forårsaket full leilighet av røyk. Her virket ikke de vanlige røykvarslere. Dette er meget farlig , da CO gassen som utvikles her er svært giftig. Den dreper på minutter og er faktisk i seg selv helt usynlig og luktfri. Det gikk bra her heldigvis.

Forskjellige røykvarselere

En ionisk røyvarsler vil ikke virke på den farlige ulmebrannen. Det er slike det finnes flest av i norske hjem. En optisk røykvarseler vil reagere på en ulmebrann,ikke minst røyk fra kabelisolering, PVC, olje ,fett og røyk fra gummistoffer.En optisk varsler vil også ta en åpen flammebrann. Når det ellers gjelder røykvarsler, bør folk beholde sine gamle ioniske, men gjerne supplere med optisk varsler for å være trygg. Når det gjelder kontroll av røykvarselere, er det veldig mye feil og utilstrekkelig batterimontering å se. Under en brannvernuke for en tid tilbake, var det feil ved over 80 prosent av varslerne.

 

bn_smoke_ikkekont

 

En vanlig feil. Batteriet er ikke trykt skikkelig inn i sporene. Det virker kanskje en time, men så er det stopp. Denne typen batterifester fantes det over 80 prosent feilmontering på under en brannvernuke for en tid tilbake. Trykk batteriet skikkelig hardt på plass! Hjelp eldre og sjekk at batteriet er på plass. Det skal litt kraft til.
bn_smoke_emball

Det fantes også batterier som var innsatt uten av plastemballasjen var fjernet !

 

bn_sikker
Sånn sett er denne typen med løs ledning sikrest hva batterikontakt angår.