rok_lAutomater snart vanlig Det er blitt forandring av tobakksalget på mange butikker. Det er nå installert automater slik at det ikke er mulig å kjøpe tobakk og gjerne også andre varer over disk. For butikkene er vel svinn lettere å holde styr på med slike maskiner.

 

rok__s
Bunnpris i Brunsvika har fått en slik maskin . Christopher Wiik fyller her på tobakk og sigaretter.