mare_lMye martaum

 

 

Martaumen vokser helt vilt for tiden. På grunt vann innerst i Brunsvika er bunnen helt dekt av denne algen, men dette er normalt for denne tiden.

 

mare_s
Slik ser det ut utafor bryggekanten, men senere på sommeren forsvinner den. På selve sanda innerst  i badestranda er det heldigvis ikke noe martaum av betydning.