steineristranda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steinmuren som ble laget i badestranda nedenom Terneveien ble rett og slett farlig for barn. Dette har vi hatt noen henvendelser om fra folk nede i bukta. Muren ble vertikal og hele to meter høy. Vimsete 3-4 og 5 åringer på bading kan slå seg i hjel hvis de faller utafor her.
Dette ble en kai som det må rekkverk på, eller det lages passe trappetrinn ned i sjøen. Det siste er best. Tror rette vedkommende skal se på dette snarest.