vika_lRørklammer skiftet

 

 

Overløpsrøret fra pumpestasjonen i Brunsvika fikk montert nye stålklammer til en del av betongloddene på tirsdag. Et dykkerfirma gjorde jobben på formiddagen. Dambidig ble sandbunnen ved loddene antagelig spylt , slik at rørene kom så langt ned som mulig.

 

vika_i_dag
Et par dykkere holdt på fra en båt som tilhører dykkerklubben. (Foto Tom E. Felberg)