over_lManuell måling av nautisk mil Inne på Valholmen i Vadsteinsvika står det to sjømerker. Dette er den ene av to anordninger for å måle én nautisk mil. Dette er merker som er inntegnet i sjøkartene, og det andre paret står på Tyvholmen utenfor Amundøy i Møstavågen.
over_rett
Når de to merkene er overrett og det andre på Tjyvholmen passeres 1852 meter lenger inn, kan en ved hjelp av stoppeklokke nøyaktig finne ut farten på en båt på manuelt vis.

 

over_skip
Her kan GPS og fartsmålere kontrolleres ved hjelp av disse overrettsmerkene i Bremsnesfjorden.