moet_lOrientering 30.september

 

 

Pressemelding

Statens vegvesen Region midt

   

 

 

 

Statens vegvesen inviterer til presseorientering om Atlanterhavstunnelen
Statens vegvesen Region midt, Rv. 64 Atlanterhavstunnelen m/tilførselsveger, inviterer torsdag 30.9.- 07 kl. 11.30, til presseorientering og befaring på anlegget i forbindelse med kontaktmøte mellom Atlanterhavstunnelen A/S og vegvesenet. Regionvegsjef Berit Brendskag Lied deltar på møtet og den senere befaring.
Pressen vil få en orientering om framdrift og økonomi i prosjektet, og det vil bli befaring på en stuff. Hvorvidt befaringa legges til stuff Kristiansund eller Averøy, er avhengig av hva drifta tillater.
·1 Kl. 11.30 Oppmøte og orientering – Statens vegvesen, brakkerigg på Hagelin
·2 Kl. 11.30 Befaring inn i tunnelen
·3 Kl. 12.35 (event. kl. 13.20) ferge fra Kristiansund. Befaring veg Averøy, fra Bremsnes til brakkerigg ved Øksenvågen
………………………………………………………………………………………………
Kontaktpersoner:
Prosjektleder Halgeir Brudeseth, tlf. 815 44 040, mobil 913 46 388
Kommunikasjonsrådgiver Wiggo Kanck, tlf. 815 44 040, mobil 975 37 663
moet__s
Det blir altså presseorientering om prosjektet 30.september. Merk tiden.
Siste: Mesta sendte ut feil dato, det skulle være 30 .august, og de beklager dette til BN i dag 31. august.