dal_lDalabrekka tilbyr SMS meldinger For å lette hverdagen for foreldre og  foresatte til elever på Dalabrekka skole, tilbyr nå skolen at melding blir sendt på SMS om eventuell sykdom eller fritak.

 

dal_s
SMS som melding til skolen er et supplement til meldingsboka står å lese på kommunens hjemmesider. (Kilde: NRK Tekst TV)