sten_lStein fra Averøytunnelen lagres

Det er stor trafikk med semitrailere ut av Hagelin for tiden. Steinen som blir tatt ut av fjellet i tunnelen, blir delvis lagret på deponi i nærheten, eller blir kjørt til Kvernbergmyra. Når det gjelder masse til forlengelse av rullebanen, utgjør tunnelmassene en liten del av det som trenges.

sten_kvernb
Det er her trafikken med stein går på myra nord for Kvernberget Lufthavn.
sten_oversikt
det begynner å bli litt masse her etter hvert, men til oppfylling av dalen i forbindelse med rullebaneutvidelse, må det mye mer enn tunnelmassene til.

 

sten_trsp_innover
Slike får vi se i trafikken innover i en god tid framover. En slik semi veier 50 tonn med steinlast.