tomb201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her sitter fra venstre Adrian Gulla, Aleksander Stene og Aleksander Eikeland og har nylig åpnet tombola ved Bunnpris. -Vi har fått inn tre-og-tyve-krona-og-femti-øre bare etter en halv time-, sies det i kor. Til høyre Anne Marie Aronsen som syntes at guttene var litt slemme(?).

tomb202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det samlet seg masse unger da tombolaen ble satt i drift mandag ettermiddag.