berg_lVeldig populær etter prisen i Oslo Etter at brannmuseets Leyland med helgummidekk fra 1925 fikk prisen som best bevarte brannbil av justisminister Storberget, er det flere som ønsker bilen til diverse tilstelninger. Sist helg var de Ofoten og Vesteraalske Dampskipselskap; eller hurtigrutens dag i Bergen som bestilte bilen til et arrangement. Øivin M. Grødahl og Odd Arild Fiske sendte oss disse bildene.

 

berg_ombi_ksu
Bilen på vei ombord her i Kristiansund (Foto: Odd Arild Fiske)

 

berg_ut
Bergen Brannvesen tok imot gjesten  i Bergen lørdag kl 13. (Foto :Øivin M. Grødahl)
berg_tor_naer
Det var Tor Ove Rød på brannstasjonen som sammen med kona tok med bilen sørover. Det var hardt vær og faktisk vanskelig å stå ombord på Hustadvika og Stadt, sier Rød.(Foto: Øivin M.Grødahl)

 

berg_m_pol

 


Her ser det ut at lensmann I Sandviken som tilfeldigvis var i byen med sin Volvo 140 1972 modell hadde til hensikt å ha en kjøretøykontroll ? (Foto: Øivin M. Grødahl)