havn_lElever fra Kristiansund Videregående skole får arbeidstrening Ute i Dunkersundet eller Donkarsundet skrevet på dialekt, holder elever fra bygg og tømrerlinjen ved skolen på St.Hanshaugen med å sette opp to nye naust. Det er elever fra skolene som har satt opp alle naustene her ute blir vi fortalt.

 

havn_s

 

Fin arbeidstrening i et spetakkel av et regnvær.

 

havn_to_kara
Kristian Rånes (t.v) og John Mareno Albertsen holdt på med en mur for småbåtlaget. Det har blitt litt av et anlegg dette her på Goma. Spasér å se en dag !