10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen holder på med graving og utskifting av rør på St.Hanshaugen. Arbeidet foregår nå i Sjømannsgata, og videre skal det skiftes ut rør  i Lektergata og senere bort Barkgata i første omgang. Det er nå 55 år gamle vann og avløpsrør som skiftes. Videre blir det lagt egen overvannsledning, slik at regnvannet fra slukene går i eget rør. Fordelen med dette er at kloakkpumpestasjoner unngår å pumpe regnvann i perioder, noe som gir mindre belastning og mindre driftskostnader. ( 8.12)