mold_lMange lurer på utstyret ombord her Det er mange som går å glaner på en båt med noe rart teknisk utstyr ombord utenfor "Onkel" kafeen. BN dro selvsagt ombord og fikk en prat med karene. Vi fikk vite at det er utstyr for grunnboring, og de holder nå på inne ved østenden av Vestbase der det skal fylles ut med stein. Da er det greit å vite om der er leire eller annet på bunnen.

 

mold_s
Båten har firmaet Geovest- Haugland A/S i Molde leid "sørafor". Det er et hull på dekket der boret går gjennom. Maks vanndyp er ca. 30 meter de kan operere på, men de kan bore veldig langt ned i fjellet.

 

mold_mann
Ola Amundsgård fra Molde er medeier i Geovest-Haugland. Han sier at leire og myr er farlige saker ved utfyllinger av steinmasser. Det avdekker vi med dette utstyret. De har hele Nordvestlandet som virkefelt, men har også vært helt på Stord. Utstyret kan med letthet bringes i land og settes på bil for landboring. http://www.geovest.no/

 

borrbboot
Her liggger "Hennafjord" som båten heter inne og borer prøver ved Vestbase.