gron_lBrygge og bilskrot En gammel brygge holder på å pusses skikkelig opp der Grønnskjær Bilopphuggeri utenfor Bremsnes holdt til tidligere. Før var det bøtter og spann med bilvrak rundt omkring her, men mye ligger og slenger ennå.
gron_mot_nord
Brygga ser ut til å bli bra, og her er fjernet mye bilskrot fra plassen siste året.

 

gron_rusk
Det er visst en bra jobb å rydde opp inne ved veien mot Futsætra.