vann_lMye sand og støv i Hagelinveien Ser at entrepenøren er ute med spylebil på søndag for å rengjøre Hagelinveien for sand og skitt som er dradd oppover av steintransportbiler.

 

vann_s
En stor tankvogn holdt på å spyle veien ute i tunnelområdet. Bra !  (Foto: Håkon Bloch)