peters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Halvorsen har fått en St.Petersfisk utenfor Karihola . Denne fisken er blitt mer vanlig nå. Havforskerne sier at sjøtemperaturen er steget 0.6 grader de siste 25 år, og at dette har gjort at denne fisken er kommet nordover. I 2005 ble større mengder observert i Nordsjøen og nordover. Faren med denne oppvarmingen er at kuldebasert fisk som torsken flykter nordover mot kaldere vann. Når det gjelder denne St.Petersfisken , så holder den til i Svarte og Middelhavet og Kanariøyene. Det er forøvrig en god matfisk som kan bli 70 cm lang.
Det ser ut at den kan etablere seg her hvis det ikke blir kaldere da. (Foto: Ivar Halvorsen)
per20fisker
Det var Per Halvorsen som fikk fisken. Her i kjent stil i Dalabukta ved båtplassene tidligere i vår.