kol_lBortgjemt krigsminne Den tyske marines torpedobatteri fra krigstiden helt nordøst på Nordlandet, er et krigsminne som ligger utenfor allfarvei. Ute i den steile berghammeren er det vanvittig mye arbeid som er lagt ned med teknologien fra den tiden. Det er verd et besøk, men vær forsiktig.

 

kol_fra_sjoe_1
Inne i åpningen her sto 4 torpedorør tyskerne hadde tatt i Holland. Utskytingsrampene sto ferdig i desember 1944, men de var plaget av sjøvannsinnslag når det var stor sjø. Oppe til venstre er kommandoseksjonen der fart og avstand ble målt til skip på Talgsjøen.

 

kol_innover_2

 

Oppe i taket ser vi skinnene der torpedoene ble heist fram til rørene. Trappa leder til kommandoseksjonen. Det er et imponerende anlegg dette her.
kol_rorefeste_3
Festeboltene til torpedokanonen. Tustna i bakgrunnen.
kol_veksler_4
Vekslerne til løpekattene i taket . Hele takhvelvet er teglsteinbesatt men noe er ramlet ned.
kol_bunker_5
Det gikk en smalsporet jernbane opp hit. Torpedoene ble tatt inn døra her og heist ned i anlegget.
kol_reiten
Mange gutter har vært uti Kolvika gjennom tidene på oppdagerferd. her har i all fall Ove Reiten satt sitt bumerke på bunkerveggen i 1968.
kol_farl_etter_bunker
Innenfor døren i hovedbunkeren leder trapper ned. Her skal det utvises forsiktighet. Sjakten her er usikret og er 6-7 meter rett ned. Trappene er også dårlig et stykke nedover.
kol_tunn
En inngang i fjellet fører ned til torpedoutskytingsrampene. Her er bra trapper ned, men lykt er påkrevet.
kol_utsikt_6
Allierte nedtegnelser etter gjennomgang av kontrollen med innseilingen her sier at Kolvika, Kvalvik fort  og fortet på Årsundøya ikke var nok. Et fort på Tustna hadde bedret kontrollen sier rapporten. Det ble også faktisk vurdert å flytte de 4 luftvernkanonene 8,8 cm i Karihola hit som erstatning for torpedorørene etter kapitulasjonen.
kol_kai
Kaia der all sand, sement, brakker og ammunisjon kom i land lå her i bukta.
kol_1943_jernb
Her er anlegget i Kolvika under bygging i 1943. Her bygges boligbunkere og også stilling til 20 mm luftvernkanon. Alt måtte som sagt fraktes sjøveien. Bare å frakte sand og sement til disse enorme betongbunkerne lenger opp måtte ha vært et "drass". Vi ser også den smalsporede jernbanen som ble brukt til material og torpedotransport til bunkerne.
kolvik_1943_mot_n
Fra sjøsiden i 1943 så det slik ut under bygging av Kolvik Torpedobatteri.

 

kol_tele
En telefonsentral som ble funnet i 1991 i Brinchmannsveien. Her var det direktelinje til Kolvik Torpedobatteri på Nordlandet. Bernd og Rudi Bachert, historikere fra Tyskland var i Kristiansund for å se på fortene her i byen den gangen.