rigg_lStyrer med mat for 30 mann Det jobbes nå skift på tunnelen, og arbeiderne bor i riggen i Vågen. Mat og renhold er viktig, og de som skal styre med dette har derfor nok å gjøre. Vi var innom og traff på en bergensdame som holdt på med proviantering og to andre som ordnet med rommene.

 

rigg_kjoekk
Monica Larsen fra Bergen jobber 2 uker og har 2 uker fri. Hun sier at det skal ordnes med servering til om lag 30 mann. Det blir litt arbeid ville vi tro, for hun er alene om dette i 14 dager.
rigg_rengjoe
Disse to blide damene, Hilde Storsæther fra Frei (t.v) og Jannicke Hansen fra byen holdt på med å rydding  og rengjøring av rommene i brakkeriggen. 

 

rigg_sjerm
Så fikk vi vite at støyskjermen i Kranaveien dempet trafikkstøyen tilfredstillende.