hage_lMange spørsmål til Statens Vegvesen Det ble et informativt møte med beboerne som kommer i befatning med veiutbyggingen i Vågen. Møtet ble holdt i messen på det kommunale verksted,og Statens Vegvesen legger her opp til en sikker gjennomføring av prosjektet. Det er 2000 elever som ferdes her til daglig, og blandt annet Tors vei og Baldersvei blir stengt mot Hagelinveien.

 

hage_brud_og_wiggo
Prosjektleder Hallgeir Brudeseth(t.v) og kommunikasjonsrådgiver Wiggo Kanck i Statens Vegvesen ønsket at prosjektet kunne gjennomføres uten uhell.
hage_forsaml
Vanlige spørsmål fra forsamlingen var om støy, støv, arbeidstid natt og andre praktiske ting.
hage_voll
En støyvoll ute på deponiet er under bygging ble det opplyst.
hage_pella
Per Halvorsen(t.v) og Ludik Eikrem synes at det hadde gått fint hittil. Eikrem sa at han hadde ventet seg enda mere bråk fra anleggsområdet mens byggingen foregikk.
hage_saa_peder
Wiggo Kanck i Statens Vegvesen er fra "Dalen" og har vel kjent  Peder Strand fra Vågen  (t.h) i alle år. Så , så Peder, dette skal bli så bra at !

 

hage_ned_dala
Det er et svært prosjekt hva angår kabler, vannledning ,avløp, overvannsledninger og andre tekniske installasjoner i bakken. Men slik skulle det bli seeende ut ned Dalabrekka.