to20karer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disse to karene var ute i Brunsvika og klippet gresset oppe på en bunker i Kokkolaveien. Grunnen er at bunkeren er kommunal sier naboen, og dermed har parkvesenet vært der i alle år og klippet. På bildet John Stene (v) og Sigurd Grimstad som stod for dette denne gangen.