bal_lVeien er fysisk stengt mot Hagelinveien Grunnet trafikkforholdene og den store trafikken med steinbiler og andre kjøretøy til virksomhetene i Hagelin, har nå den siste fotgjenger gått denne veien ned mot Hagelinveien. Det er Statens Vegvesen som har satt dette i verk, og med rette.

 

bal_folk
Her går de siste elever fra skolene ned bakken. Veien er nå stengt.