13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette må vel være de siste brakker etter slike brakker som ble bygd for de brannlidne i Kristiansund i 1941. Det var store brakkebyer på St.Hanshaugen, Gomalandet og Nordlandet. Brakkene ble et kjærkomment hjem for mange også i etterkrigstiden, men storparten var revet i begynnelsen på 1960 årene. De røde husene her tilhører fiskerilaget i Kristiansund, og ligger altså her i Vågen.( 19.12)

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slik så disse brakkene ut da folk bodde i dem. Her i 1943 på Nordlandet. Brakkene kom opp fra 1941 til erstatning for den store bygningsmasse som gikk tapt under bombingen av byen i 1940.

16_j

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innenfor veggene finner vi disse gripværingene som holdt på å skyte breiflabbgarn til Bjørn Iversen på " Gripar". Fra venstre Oddvar Antonsen, Knut Larsen og ved garnet Toralf Thomassen. Mang en historie å få høre her ja.