bass_lOmfattende sikkerhetsopplegg De badende følges nøye med i badeland. Ikke minst er det innstallert kameraer både over og under vann. Her sitter det badevakter og følger med på skjermer under åpningstiden. Fra vaktrommet styres også endel tekniske ting her i badelandet.
bass_uv_kam
Det store idrettsbassenget har kameraer fra flere hold som følger med virksomheten .

 

bass_gjeng
Fra venstre Zbigniew Zurawski, Morten Parelius og Christian Angvik. Det én person her til vanlig, mens de to andre patruljerer de andre basseng. I helgene kan det være 5 eller flere badevakter.