grip_lTermokamera på fiskeværet

Brannstasjonen har for en tid siden fått innstallert utstyr til å overvåke Gripværet. Vanlig web-kamera finnes slik vi andre også kan se på PCén hjemme, men her finnes i tillegg termokamera som overvåker om det skulle bli varme løs på det gamle fiskeværet.

grip_linn
Lise Berg overvåker Gripværet med termokamera i tillegg til brann og trygghetsalarmer fra private og firma i distriktet oss.

 

grip_foto_termo
På et slikt bilde blir ild fort oppdaget, men det er ikke strøm påkoblet på Grip nå så det skulle vel ikke være noen stor fare nå på svartvinteren. Lynet kan være skummelt for det da.